Loading

Informace o využití souborů cookies a o elektronické evidenci tržebpřijímám

Psi jsou nám podobnější než jsme si mysleli

 

Například, podle nové studie, psi ignorují lidi, kteří se chovají nehezky k jejich páníčkům
Pro majitele psů to nejspíš není žádné překvapení, ale podle výzkumů se nejlepší přítel člověka často chová víc lidsky než psovitě.
Psi se vyznají v mimice obličeje, dokážou žárlit, dávaj najevo empatii a dokonce sledovat televizi. Tyto lidské znaky přejali během svého vývoje od vlků k domácím mazlíčkům, což se objevuje někdy 11000-16000 let zpátky. V podstatě „ to, že nám věnují pozornost, dobře s námi vycházejí a tolerují nás“, vedlo k jistým charakteristickým rysům, které zrcadlí ty naše, říká Laurie Santos, ředitel Yale Comparative Cognition Laboratory. 

Níže je pár nejnovějších studií prokazujících lidskou stránku našich psích společníků. 

PSÍ ODPOSLOUCHÁVÁNÍ
Socální odposlouchávání - nebo sledování lidí- je středobodem lidské sociílní interakce,protože nám to pomáhá určit, kdo je dobrý a kdo špatný.  Podle studie publikované v časopise Animal Behaviour, naši psi tomuto naslouchají taktéž. Nové studii vědci testovali 54 psů, kdy každý sledoval svého paníčka,jak zápasí, aby vyndal roli pásky z nádoby. Psi byli rozděleni do 3 skupin: pomocník, nepomocník a kontrolní. 
  Ve skupině pomocník majitel požádal o pomoc jiného člověka, který držel nádobu. Ve skupině nepomocník majitel požádal o pomoc, ale osoba se otočila bez pomoci zády.  V kontrolní skupině se osoba otočila zády, aniž by byla o pomoc požádána. Vždy seděla v místnosti 3 „neutrální“ osoba.

Po prvním kole experimentů vždy neutrální osoba a pomocník/ nepomocník nabídli psovi pamlsek. Ve skupině nepomocníků psi ve většině případů vzali pamlsek od neutrální osoby a od nepomocníka zaignorovali. Avšak ve skupině pomocníků psi nedělali rozdíly mezi neutrální osobou a pomocníkem.

 

Takže vybírají si psi stranu podle toho, jak se kdo chová k jejich majiteli? To ukáže jen budoucnost a další výzkumy. 

sledování pohledu
Následovat pohled je instinktivní pro mnoho zvířat, včetně lidí, ěimpanzů, koz, delfínů a dokonce i želvy – protože to upozorňuje zvířata na vše od přímé hrozby po chutné bobule. Dříve se věřilo, že psi sledují lidský pohled jen když šlo o jídlo nebo hračku. Podle nových studií se ukazuje, že psi následujé lidský pohled, i když „ koukají do blba“, když jsou netrénovaní. Věděli jsme, že by toho měli být schopni, říká Wallis, vedoucí výzkumu, ale trénink byl ten chybějící kousek skládačky.
V nejnovějších experimentech Wallis a její kolegové vzali 145 border kolií s různým stupněm výcviku a různého věku. In recent experiments, Wallis and her colleagues recruited 145 pet border collies with a range of training levels and ages. Vědci chtěli zjstit, jestli věk, návyky nebo výcvik ovlivňují psí tendenci sledovat lidský pohled. Wallis potom pozorovala psí reakci, když zírala ke dveřím. Překvapivě její pohled sledovaly jen netrénované kolie, trénované ho ignorovaly. To by mohlo znamenat, že trénovaní psi jsou zvyklí dívat se lidem na obličej, ne kam se dívají.Když Wallis a její kolegové strávili pouhých 5 minut učením netrénovaných psů soustředit se na obličej, začali ignorovat instinkt sledovat její pohled.
Ještě překvapivější bylo, že netrénovaní psi se dívali tam a zpátky na ni a dveře, zmateni na co se to vlastně dívá. Toto chování bylo dříve pozorováno jen u lidí nebo šimpanzů a říká se mu „zpětná kontrola“ nebo „podívat se dvakrát“.

 

"Byla to lekce pro nás všechny, že bychom se vždy měli zajímat, jestli má u pokusů vliv výcvik“, říká Wallis.

PSI A PAMĚŤ

 

U lidí se věkem zhoršuje krátkodobá paměť, logické dovednosti a je těžší učit se novým věcem. Tento pokles byl zjištěn i u psů. Dlouhodbá paměť je však v biologii psů málo známý aspekt.  To je důvod, proč Wallis a její kolegové studují, jak se mladí i starší psi učí úkolům a jestli si je vzpomenou o měsíce později. Na výsledcích se stále pracuje, ale Wallis předpokládá, že vyjde najevo, že je těžké, ale ne nemožné naučit starého psa novým kouskům J