Loading

Informace o využití souborů cookies a o elektronické evidenci tržebpřijímám

Proč psi vrtí ocasem?

 

Proč psi vrtí ocasem?

Vrtící se ocas není vždycky veselý, vítací pozdrav. Občas to znamená obličej plný chlupů nebo rozbité sklo letící přes místnost rychlým švihem.

Navzdory těmto příležitostným nepříjemnostem, psí ocas je víc než jen beranidlo a zkroucený přívěsek.  Je to komunikační prostředek a když se budete pozorně dívat,  řekne vám něco víc o tom, jak se váš pes cítí.


Proč psi vrtí ocasem

“Ocas má mnoho funkcí, jako třeba kormidlo, když pes plave a jako rovnováha, když běží“ , říká  doktorka Lisa Radosata, majitelka floridské veterinární služby zabývající se chováním.“Když uvidíte psa, jak řeže zatáčku ve velké rychlosti, nejspíš si všimnete, že použil ocas pro stabilitu.“ Ocas je také jednou ze složek, kterou pes používá k řeči těla,  spolu s výrazem obličeje
a postojem. 
Možná  jedna z nejčastějších mylných představ je tak, že psi vrtí ocasem jen, když jsou šťastní. Není tomu tak vždy.

“vrtění ocasem je častým důvodem nedorozumění mezi psem a člověkem“, říká doktor Carlo Siracusa, šéf veterinární služby zabývající se chováním  na pensylvánské veterinární univerzitě .“ Vrtění ocasem bere většina lidí jako měřítko, ať je pes přátelský, nebo ne. Dokonce i veterináři na to často spoléhají, ale není to moc nápomocné.“
Vrtění ocasem byste měli vnímat spíše jako vůli k interakci, ale ne jako signál určité nálady nebo stavu. “Jinými slovy, vrtění ocasem znamená, že pes je otevřený interakci, ne že pes je přátelský“  Je i jiný způsob, jak se na to dívat. Vrtící se ocas prostě znamená, že pes vnímá své okolí , ne jak reaguje na to, co se děje.

Siracusa říká, že je těžké analyzovat význam jen z vrtění ocasem, a i psi, kteří pro rozeznávání těchto signálů mají lepší předpoklady než lidé, kolikrát udělají chybu. To se  týká hlavně případů kupírovaných ocasů, nebo když má zkroucený ocas jako mops, který nemá celý rozsah pohybu. 


Psí ocasy a co říkají
Jazyk, kterým mluví vrtící se ocas může být komplexní, ale nikdy nebude oddělený od ostatních částí jejich řeči těla.  Lidé mají tendeci dávat vrtějícímu ocasu větší význam než opravdu má.  Nějaké informace můžete získat podíváním se na ocas: jakou má pozici, jak moc je uvolněný a jako rychlostí jede.

Výška ocasu: vrtějící se ocas držený vysoko často signalizuje nadšení. Výška ocasu také může značit míru psova sebevědomí.  Ocas nahoru je sebevědomý pes a ocas nízko je plachý nebo nervózní pes. Je důležité sledovat psa, který má ocas vysoko nebo přes záda. Vrtění ocasem, které je převážně špičkou s ocasem vysoko nad zády nebo v úhlu méně než 90° nad zády, znamená velké vzrušení. Takový pes by mohl chtít interakci, ale ne nutně nějak kontrolovaně, nebo přátelsky. Takovému psovi se raději vyhněte. Jako majitel se ho snažte uklidnit.  

Ztuhlost ocasu: V podstatě, uvolněné, plynulé vrtění je v pořádku, ale ztuhlé může znamenat napětí a nepřátelskost.

Rychlost ocasu: Rychlé vrtění  je v globálu v pořádku, ale pomalé většinou znamená, že pes není přátelský. 

A pak je tu „vrtění celým tělem“, kdy zadek nebo celé tělo je v klidu a pohybuje se dopředu a dozadu.

Velké vrtění, kdy se zadek hýbe a ocas v podstatě „ zametá“ , většionu znamená přátelského psa, který je připraven na přátelskou interakci s osbou nebo jiným psem.  Čím blíže přední části těla houpání dopředu a dozadu začíná, tím přátelštější pes.

Mějte na paměti, že tyto vrtění  můžou mít různý význam, záleží na situaci a vždy byste si měli všímat i ostatních signálů, co pes dává . vrtění může znamenat různé věci v různých kontextech, jako u slov. Je to jako když někomu řeknete „Já tě zabiju“, někdy to může být vtípek a někdy vážná výhrůžka. 
Vrtění a jejich význam se také často liší pes od psa. Je to univerzální chování, ale co není univerzální je temperament dané rasy. Je důležité, aby se majitel naučil řeč těla svého psa.

 

zdroj: grunge.com